[2020-12-10] - Landelijk Congres Uitdaagrecht

Ben je benieuwd naar de laatste inzichten, succesvolle praktijkcases en inspirerende tips van andere gemeenten? Neem dan deel aan het digitale congres over het Uitdaagrecht op donderdag 10 december van 8:45 tot 13:00 uur.

Landelijk congres Uitdaagrecht

Leer meer over het Uitdaagrecht: Burgerinitiatief-proof aanbesteden, de Friese provinciale uitdaging “Natuer mei de Mienskip”, de ins and outs van het Uitdaagrecht, de kansen binnen de energietransitie en nog veel meer. Wil je netwerken en leren van de ervaringen van anderen? Ook daar hebben we volop ruimte voor in het programma.

Programma:

08:45 – 09:00 uur: Digitale ontmoetingsronde.

09:05 – 09:35 uur: Plenaire opening door dagvoorzitter Jody van Diemen en met Jitske van Popering (Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ines Balkema (Programmamanager Right 2 Challenge 010) die al jaren nauw betrokken zijn bij het Uitdaagrecht. In een gezamenlijk gesprek ondervragen ze elkaar scherp over de dillema’s en succesfactoren van het Uitdaagrecht. Daarbij maken ze gebruik van hun eigen ervaringen, de evaluaties van het Uitdaagrecht in Rotterdam en het onlangs verschenen Rekenkamer Rapport: Burgers in de bres.

09:40 – 09:55 uur: Deel je successen!

10:00 – 10:45 uur: Workshopronde 1 met de keuze uit de 8 workshops:

  1. Burgerinitiatief-proof aanbesteden: ruimte voor samenwerking

Burgerinitiatieven willen actief bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Gemeenten willen hen daarin faciliteren en stimuleren. De aanbestedingsregels worden gezien als obstakel voor deze samenwerking. In deze workshop worden vijf routes bediscussieerd om samenwerking binnen deze regels slim vorm te geven.

Spreker(s): Willem Janssen (Universitair Onderzoeker & Docent aan de Universiteit Utrecht)

  1. Provinciale uitdaging ‘’Natuer mei de Mienskip’’

‘’Wij kunnen het provinciale natuurbeleid op een andere manier uitvoeren, met meer draagvlak bij agrariërs.’’ Dat is de uitdaging bij de Friese provinciale uitdaging “Natuer mei de Mienskip”. Landbouworganisaties, natuurorganisaties en organisaties van Friese grondeigenaren hebben de provincie met succes uitgedaagd. Zij pakken de uitvoering van het natuurbeleid op een andere manier aan: met meer input vanuit de eindgebruiker, de agrariër. In deze workshop vertellen de partijen op een interactieve manier over hun aanpak en hun ervaringen.

Spreker(s): Hans van der Werf (Directeur van de Friese Milieufederatie), Albert van der Ploeg (Voorzitter van Kollektievenberied Fryslân) & Thijs Harmsen (Netwerk Right to Challenge)

  1. De participatieverordening en hoe daar op voor te bereiden

Veel gemeenten zijn al in verschillende vormen en op verschillende niveaus bezig met participatie. De verplichte inspraakverordening wordt verbreed tot een participatieverordening en dat heeft als gevolg dat gemeenten nog steviger aan de slag moeten met participatie. Elke gemeenteraad heeft ruimte om een eigen invulling te geven aan de participatieverordening, maar hoe begin je daar mee? We werken aan handreiking om aan de slag te gaan met de participatieverordening en in deze workshop vertellen we daar meer over.

Spreker(s): Steven Blok (Adviseur bij Berenschot & PhD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

  1. Inspiratiesessie Uitdaagrecht - de ins and outs van het Uitdaagrecht

In deze workshop wordt het hele proces van de opzet van het Uitdaagrecht binnen een gemeente interactief doorlopen. De inhoud wordt afgestemd op de behoefte van de aanwezigen. Iedereen mag eigen vragen inbrengen en Harry en Ines zullen volledig open vanuit hun ervaring in Rotterdam antwoord geven. Daarbij worden de aanwezigen actief uitgenodigd hun eigen kennis en ervaring in te brengen. Voorbeelden van vragen die kunnen worden ingebracht: Welke obstakels kun je verwachten?; Welke rol speelt de politiek bij het Uitdaagrecht?; Hoe verbind je de systeemwereld en de leefwereld?; Wat kan de politiek doen om het proces aan te jagen?; Wat heb je nodig aan doorzettingsmacht? & nog veel meer.

Spreker(s): Harry Hoogenboom (Jurist bij de bestuursdienst 010) & Ines Balkema (Programmamanager Right 2 Challenge 010)

  1. Juridische aansprakelijkheid en bewonersinitiatieven, wat kan er wel!

Initiatiefnemers lopen vaak tegen juridische obstakels aan. Vaak wordt het aansprakelijkheidsrecht gezien als een van die obstakels. Volgens sommige initiatiefnemers en overheden zou het aansprakelijkheidsrecht er zelfs toe leiden dat het initiatief niet (in de gewenste vorm) van de grond kan komen. Juristen bestrijden zo`n stelling; het aansprakelijkheidsrecht staat initiatieven (meestal) niet in de weg.

Spreker(s): mr. Esmée Driessen (Promovenda Right to Challenge en Burgerinitiatieven bij Universiteit Leiden & Thorbeckefellow)

  1. Kansen voor participatie en inwonersinitiatieven binnen de energietransitie

In deze sessie zal besproken worden wat de kansen voor inwonersinitiatieven binnen de energietransitie zijn, om bijvoorbeeld zelf een warmtebedrijf te exploiteren. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden in verschillende fases van het proces, waaronder die binnen de proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Spreker(s): Jaap Drooglever (Senior Beleidsmedewerker bij Programma Aardgasvrije Wijken)

  1. Democratisch vakmanschap, hoe doe je dat?

Deze workshop gaat over de mogelijkheden voor het vormgeven van concrete participatietrajecten. Er zal worden besproken wat de bestuurlijke, juridische en theoretische kaders zijn om participatie binnen de gemeente te organiseren. Hoe pak je participatie binnen de gemeente projectmatig en met mandaat op? Dat hoor je in deze workshop.

Spreker(s): Abassin Nessar (Senior Beleidsmedewerker bij het Programma Versterking Democratie & Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

  1. Hoe stel ik een kader op voor inwonersinitiatieven en het Uitdaagrecht?

Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een speciale Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en het Uitdaagrecht. De makers van deze subsidieregeling nemen jullie mee in het proces en gaan graag met jullie hierover in gesprek.

Spreker(s): Paul van Gemert (Beleidsmedewerker bij de gemeente ’s-Hertogenbosch)

10:50 – 11:05 uur: Pauze

11:10 – 11:55 uur: Workshopronde 2 met de keuze uit de 8 workshops.

12:00 – 12:05 uur: Korte pauze

12:10 – 12:50 uur: Plenaire afsluiting door dagvoorzitter Jody van Diemen met o.a. een gesprek met Paul Schnabel (oud-Eerste Kamerlid, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau & Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht) over zijn essay ‘’Het heft in eigen hand’’ over het Uitdaagrecht in de Nederlandse context. De essaybundel over Uitdaagrecht door met Paul Schnabel, Daan Rovers en Jan Terlouw krijgt u voor aanvang van het congres digitaal toegestuurd.

Locatie en tijd

U volgt deze dag van 08:45 tot 13:00 uur op het online congresplatform (Let’s Get Digital). Geef via het aanmeldingsformulier uw voorkeuren op voor de workshops.

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op Google Forms.